Professori
Aalto University

Verisuoni- ja endoteelisolubiologia, verisuonisairauksien uudet hoitomuodot, edistyksellinen mikroskopia.


Olen molekulaarisen biokemian professori biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta Oulun yliopistosta. Ryhmäni keskittyy verisuoni- ja endoteelisolubiologiseen tutkimukseen. Erityisenä mielenkiinnon kohteenamme ovat verisuonten muodostumista ja toimintaa säätelevät soluviestinvälitysmekanismit sekä keskushermoston puhdistusjärjestelmät. Tässä hankkeessa päämääränämme on tunnistaa solu- ja molekyylitason tekijöitä, joita lääkinnällisesti muuttamalla voitaisiin parantaa näköaistia heikentäviä verisuonimuutoksia ja hermosolujen rappeumaa. Tutkimuskohteet: Tautimekanismit, endoteelisolusolubiologia, verisuonten muodostuminen, neurodegeneraatio.